Általános Szerződési Feltételek

(HATÁLYOS 2018. Május 25-TŐL)

A jelen általános szerződési feltételek ("ászf") a www.rebacandles.hu weboldalon (továbbiakban "Weboldal") a Forró Barbara E.V. (továbbiakban "Szolgáltató") által gyártott gyertyákra vonatkozik, a Forró Barbara E.V. és a termékeket vásárló ügyfelek (továbbiakban "Ügyfél") közötti jogviszony részleteit határozzák meg. A Weboldalon keresztül a jelen ászf-ben meghatározott feltételek mellett lehet terméket ("továbbiakban "Termék") vásárolni.

CÉGADATOK

A Szolgáltató fontosabb adatai a következők:

Cégnév:

Forró Barbara

Székhely:

2484. Agárd, Géza utca 11.

Nyilvántartási száma

50223567

Adószám:

67431814-1-27

Közösségi adószám:

Képviselő neve:

Forró Barbara

Telefon:

06 20 990 6796

Email cím:

info@elmenygyertya.hu

Ügyfélszolgálat:

06 20 990 6796

TERMÉK VÁSÁRLÁS A WEBOLDALON KERESZTÜL

TERMÉKISMERTETŐ

Termékek

A Szolgáltató az alább meghatározott Termékeket kínálja a Weblapon keresztül, on-line vásárló Ügyfelei részére: saját készítésű gyertyák.

VÁSÁRLÁS MENETE, MEGRENDELÉS, SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

A megrendelés kizárólag elektronikus úton lehetséges, Interneten keresztül a www.elmenygyertya.hu webcímen vagy e-mailben az info@elmenygyertya.hu címen. Telefonon, levélben leadott rendeléseket nem áll módunkban elfogadni.

Válassza ki a Weboldal webshop oldalán a megfelelő Terméket, a Termékekről részletesebb információt talál adatlapján. A kosárba gombbal tudja megvásárolni a Terméket!

Ekkor a rendszer felkéri a regisztrációra, majd átirányítja a PayPal biztonságos oldalára, ahol PayPal regisztrációval, illetve kártyával is tud fizetni.

A megrendelés kézhezvételét 48 órán belül elektronikus levélben a Szolgáltató visszaigazolja a megrendelésben feltüntetett email címre küldött elektronikus levélben. A visszaigazolás kizárólag a megrendelés kézhezvételét és nem annak elfogadását bizonyítja.

A visszaigazolásban feltüntetjük a megrendelés kódszámát, amelyre hivatkozni lehet a megrendeléssel kapcsolatos bármely ügyintézés esetén. Amennyiben rosszul töltötte ki a megrendelést és nem helyesen adta meg email címét, úgy a megrendelését sem visszaigazolni, sem teljesíteni nem tudjuk. A megrendelés nem helyes kitöltéséből eredő kényelmetlenségekért, károkért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg az Ügyfélhez, az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól.

Abban az esetben, ha nem a PayPal regisztráciohoz tartozó címre szeretné a számlát kérni, akkor azt, e-mailben, megrendelés kézhezvételét visszaigazoló elektronikus levélre válaszolva 24 órán belül módosítsa!

A megrendelést követően az Ügyfél a "Szolgáltatás díja, fizetési feltételek" alatt meghatározottak szerintmegfizeti a megrendelt Termék díját. A Termék díjának megérkezését a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül elektronikus levélben visszaigazolja az Ügyfél részére. A felek között a Termék megvásárlására és a szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés a díj jóváírását tartalmazó visszaigazolás napján jön létre (amely nem azonos a megrendelés visszaigazolásával).

Amennyiben a megrendelést valamilyen elháríthatatlan ok miatt nem tudjuk a jelen ászf szerinti feltételekkel teljesíteni, úgy erről, a megrendelés visszaigazolását követően, továbbá a folyamatos teljesítés során a lehető leghamarabb emailben értesítjük az Ügyfeleket.

A jelen ászf alapján megkötött szerződések nyelve a magyar.

A megrendeléseket a teljesítés befejezését (azaz a megrendelt Termékeket) 30 napig tároljuk az esetleges panaszok intézése végett. A 30 nap elteltével a megrendeléseket és a bennük rögzített személyes adatokat töröljük a nyilvántartásunkból. Erre nézve lásd még az Adatvédelmi szabályzatban foglaltakat.

SZOLGÁLTATÁS DÍJA, FIZETÉSI FELTÉTELEK

A Termékek díjai a Weboldalon, kerülnek meghatározásra.

A kiválasztott termék(ek) mellett feltüntetett ár(ak) forintban értendők. A Forró Barbara E.V. az ÁFA törvény szerinti adóalany, az általa értékesített termékeket ÁFA nem terheli. A kiválasztott termék(ek) mellett feltüntetett ár(ak) bruttó árak.

A megrendelt Termékek árát Utánvéttel (plussz kezelési költséggel) PayPal rendszeren keresztül elektronikusan vagy banki átutalással lehetkifizetni. Amennyiben a megrendelt Termékek ára a megrendelés visszaigazolását követő 5 munkanapon belül nem kerül kifizetésre (a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra), úgy a Szolgáltató szabadul az ajánlati kötöttség alól és nem köteles a megrendelés teljesítésére.

A Termékek megrendelése alapján kifizetett díjról a számlát a Szolgáltató postán küldi meg az Ügyfél részére a díj kifizetését követő 5 munkanapon belül.

A Termékek igénybevételéhez szükséges hírközlési szolgáltatás, illetve informatikai eszközök díja az Ügyfelet terhelik.

VISSZAFIZETÉSI GARANCIA, ELÁLLÁS JOGA

A távollévők között kötött szerződésekre vonatkozó 17/1999 (II. 5.) Kormányrendelet kötelező rendelkezései értelmében, a fogyasztó legkésőbb a szerződés megkötését követő 14 munkanapon belül állhat el a szerződéstől, továbbá ha a szolgáltatás nyújtását a Szolgáltató ezen határidő lejártát megelőzően az Ügyfél beleegyezése mellett megkezdi, úgy a szolgáltatás nyújtásának megkezdését követően az Ügyfélnek már nincs joga az elállásra. Amennyiben az Ügyfél a jelen ászf ismeretében megrendeli a Szolgáltató valamely Termékét, úgy ezen megrendeléssel elfogadja a jelen ászf-nek a szolgáltatás nyújtás megkezdésére, annak időpontjára vonatkozó rendelkezéseit.

Az elállást az Ügyfél az eredeti számlát mellékelve, köteles elektronikus levélben, a "Cégadatok" alatt feltüntetett elektronikus levelezési címre megküldeni a Szolgáltató részére a hivatkozott határidőn belül. Ugyanezen határidőn belül az Ügyfél köteles az elállást írásban, postai úton is megküldeni a Szolgáltató részére. Ebben az esetben a postára adásnak kell igazolható módon a hivatkozott határidőn belül megtörténnie. Az elállási nyilatkozatban meg kell adni a megrendelésben szereplő minden adatot, a megrendelés kódszámát, illetve a megrendelésnek és a Termék kézhezvételének az időpontját. Ezek hiányában, vagy ha egyéb okból a Szolgáltató nem tudja beazonosítani, hogy az elállási nyilatkozat mely megrendelésre/Ügyfélre/Termékre vonatkozik és határidőben benyújtásra került-e, úgy az elállási nyilatkozatot nem tudja elfogadni.

Ezen feltételek együttes fennállása esetén a Szolgáltató az Ügyfél által kifizetett teljes szolgáltatási díjat, az elektronikusan megküldött elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított legkésőbb 30 napon belül visszafizeti az Ügyfél részére. A Szolgáltató nem fizet kamatot.

PANASZÜGYINTÉZÉS HELYE, MÓDJA

Panaszait írásban az alábbi címekre küldött levélben/emailben, szóban pedig az alábbi telefonszámon teheti meg.

  • levélben: 2484. Agárd, Géza utca 11.
  • emailben: info@elmenygyertya.hu
  • telefonon: 06 20 990 6796 - munkanapon 10-17 óra között,

Panaszainak elintézéséhez szükséges, hogy közölje a kérdéses megrendelésben feltüntetett miden adatot, beleértve a megrendelés visszaigazolt kódszámát, hogy azonosítani tudjuk a panasszal érintett teljesítést.

A telefonon érkező panaszokat azonnal megvizsgáljuk és tájékoztatjuk álláspontunkról a panaszost, illetve lehetőség szerint orvosoljuk a panaszt. Ha a vevő nem ért egyet a szóbeli panaszára kapott válasszal, írásban meg kell küldenie részünkre a panaszát. Ebben az esetben az alábbiak szerint, az írásbeli panaszokra vonatkozó rendelkezések szerint járunk el.

Az írásbeli panaszokat 5 munkanapon belül megvizsgáljuk és megválaszoljuk. Válaszunkat indokoljuk. Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet, úgy felügyeleti szervünkhöz fordulhat panaszával. Felügyeleti szerveink a következők:

  • megrendeléssel kapcsolatban (adatbeviteli hibák javításának lehetősége, visszaigazolás) az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság;
  • jogszabály szerinti kötelező tájékoztatás, adatok kötelező közzétételének elmulasztása esetén az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, illetve a Gazdasági versenyhivatala, amennyiben a mulasztás a gazdasági verseny érdemi befolyásolására alkalmas (bővebb információt a www.gvh.hu weboldalon talál);
  • elektronikus hirdetéssel kapcsolatos szabályok megsértése esetén a Nemzeti Hírközlési Hatóság (bővebb információt a www.nhh.hu weboldalon talál);
  • a termék minőségét, a szavatossági jogok érvényesítését, a fogyasztók tájékoztatását és a panaszügyintézést az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi;
  • az Általános Szerződési Feltételek tartalmának jogszerűségét az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi;

Társaságunk tevékenységének ellenőrzésére nézve az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság NFH Közép-magyarországi Regionális Felügyelősége. Bővebb információt a www.nfh.hu weboldalon talál.

A panaszokra vonatkozó levelezéseket 3 évig megőrizzük.